portal

For alt vi har. Og alt vi er.

VETERANKALENDER 2020

Jubileumsutgave 75 år - Special Edition

1940 - 1945


Veterankalenderen utgis hvert år som en honnør til alle de ca. 100 000 veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner  rundt om i verden, og er et symbol på vår støtte til norske veteraner og til de aktivt tjenestegjørende for den innsats de yter.


Overskuddet av salget går til veteraner og deres pårørende som trenger hjelp i Norge.

Veterankalender er laget av veteraner og stadig tjenestegjørende i alle ledd.


Utgiver av Veterankalender er: "Veteraner hjelper Veteraner"